Tietosuojakäytäntö VELUX ACTIVE:lle NETATMO:n kanssa

1) Asiakirjan tarkoitus

Tietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen ovat välttämättömiä VELUX ACTIVE:n keskeisten hyötyjen, nimittäin sisäilman sääntelyn, toteuttamiseksi. Yritämme jatkuvasti parantaa VELUX ACTIVE -tuotteita ja palveluita merkityksellisen ja turvallisen ajantasaisen käyttökokemuksen luomiseksi (jäljempänä "tuotteet ja palvelut").

Meille on olennaista, että sinun henkilötietosi on suojattu ja että voit asiakkaana helposti ymmärtää mitä henkilötietoja keräämme, käsittelemme ja säilytämme ja mihin tarkoituksiin. Olemme täysin avoimia ja informatiivisia sen suhteen, miten käsittelemme tietojasi ja näemme paljon vaivaa pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa sinulle selkeä kuva siitä, miten keräämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi.

2) Lupauksemme

Sekä yhtiömme periaatteisiin että sitoumukseemme noudattaa Euroopan unionin tietosuoja-asetusta (2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016), "Tietosuoja-asetus", perustuen, lupaamme käyttäjille seuraavaa:

  • VELUX A/S kerää ainoastaan taulukossa 3 esitettyjä henkilötietoja. Ainoastaan tietyt VELUX A/S:n, (jäljempänä "VELUX"), NETATMO:n ja VELUX myyntiyritysten työntekijät (tietojen käsittelijät) pääsevät käsiksi henkilötietoihisi ja käsittelevät niitä luottamuksellisesti.
  • Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja läpinäkyvällä ja avoimella tavalla.

3) Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin?

Viite

Kategoria

Tiedon tyyppi

Suoraan/epäsuorasti tunnistettavat henkilötiedot

Mitä varten käytämme niitä (käsittely ja tarkoitus)

Kenellä on pääsy?

3.1

Yhteystiedot

Sijainti, käyttäjänimi ja sähköposti, jonka käyttäjä on antanut rekisteröityessään sovellukseen.

Sähköpostisi, sijaintisi ja käyttäjänimesi katsotaan tiedoiksi, joilla käyttäjä voidaan suoraan tunnistaa. Nämä tiedot ovat siten suoraan tunnistettavia tietoja.

Yhteystietoja tarvitaan, jotta voit käyttää tuotteita ja palveluita, jotta voimme lähettää sinulle tiliisi liittyviä ilmoituksia, päivityksiä koskien tuotteita ja palveluita sekä ohjelmistopäivityksiä ja
-parannuksia.

Mikäli rekisteröidyt vastaanottamaan tietoja ja markkinointimateriaalia VELUXilta (erillinen suostumus), käytämme yhteystietojasi myös tähän tarkoitukseen.

Jos hyväksyt tietojen ja markkinointimateriaalin vastaanottamisen, suostumuksesi ja sähköpostiosoitteesi välitetään kotivaltiosi VELUX-myyntiyritykselle. Sinä aikana, kun vastaanotat tietoja ja markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään NETATMO:n datakeskuksessa ja VELUXissa.

3.2

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot liittyvät aktiivisuuteesi sovelluksessa, sovelluksen asetuksiin ja niillä on yksilöllinen tunniste, joka on liitetty sinuun käyttäjänä.

Seuratessamme sovelluksen käyttämistä emme näe, kuka käyttää sovellusta. Kuitenkin niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa sovellus toistuvasti kaatuu, meillä on mahdollisuus ottaa käyttäjätunnuksen yksilöllinen tunniste sovellusanalyysijärjestelmässä ja hakea käyttäjän sähköpostiosoite toisessa järjestelmässä. Käyttäjätiedot ovat siten epäsuorasti tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

Käyttäjätietojen ansiosta voimme parantaa tuotteiden toimintoja sekä palveluita ja varmistaa, että tuotteiden toiminnot ovat jatkuvasti ajan tasalla uuden teknologian suhteen jne.

Esimerkkejä käyttäjätiedoista: kuinka usein tiettyjä sovelluksen toimintoja tai painikkeita käytetään yhdessä VELUX-tuotteiden kanssa (esimerkiksi manuaalisesti toimiva "avaa ikkuna" painike), manuaalisten toimenpiteiden tiheys algoritmeissa ja kuinka monta kertaa nämä toiminnot suoritetaan.

VELUX ja NETATMO

3.3

Tuotteen tilannetiedot, informaatio ja anturitiedot

Tiedot käyttäjän VELUX ACTIVE ohjelmiston versiosta, IP-osoitteesta, tuotteen tunnisteista, laitteistoversiosta ja asennuksesta.

Lisäksi mitatut anturiarvot, huoneiden ja talojen lukumäärä sekä ohjaimen liikkeet.

Yksilölliset tunnisteet kuten IP-osoite ja laitteidesi MAC osoite katsotaan suoraan tunnistettaviksi henkilötiedoiksi. Laitteistoversio, ohjelmistoversio ja sensoriarvot katsotaan epäsuorasti tunnistettaviksi, sillä ne eivät voi, jos irrallisia, johtaa henkilön tunnistamiseen kenenkään toimesta.

Tuote- ja anturitietojen ansiosta algoritmit tarjoavat sinulle VELUX ACTIVE:n ydinpalveluita jotta sisäilmastoasi tuuletetaan ja säädellään automaattisesti. Lisäksi se auttaa meitä parantamaan ohjelmistoamme ja laitteistoamme sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan mieltymyksiäsi parempaan palvelukokemukseen.

VELUX ja alla listattujen VELUX-myyntiyritysten palveluksessa olevat valikoidut henkilöt, saavat pääsyn näihin tietoihin tukitarkoituksissa. NETATMO ja VELUX keräävät ja säilyttävät nämä tiedot.

3.4

Palveluhistoria

Palveluhistoria kertyy palvelupuheluistatai -pyynnöistä, vierailuista ja muusta online-tuesta. Lisäksi käyttäjän toimittamat pyynnöt, joille annetaan lippu (ENG ticket) sisältävät nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kotiosoitteen.

Kertynyt palveluhistoria on sekä suoraan että epäsuorasti tunnistettavissa oleva henkilötieto.

Kun pyydät tukea verkossa, sinua pyydetään täyttämään henkilötiedot yhteydenottoa varten. Täyttäessäsi kyseiset tiedot ja lähettäessäsi ne meille, hyväksyt sen, että voimme ottaa sinuun yhteyttä pyyntöön liittyen ja säilyttää tietosi tätä tarkoitusta varten.

Palveluhistorian ansiosta voimme toimittaa sinulle tuotteeseen liittyviä palveluita. Lisäksi voimme tukea sinua kysymyksissä, jotka koskevat takuuta ja vianmääritystä. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että yleinen ongelma esiintyy useassa tuotteessa, voimme korjata ja oikaista ongelman nopeasti.

VELUX ja alla listatuttujen VELUX-myyntiyritysten palveluksessa olevat henkilöt saavat pääsyn näihin tietoihin tukitarkoituksissa. VELUX kerää ja säilyttää tiedot.

4) Henkilötietojen poistaminen

Säilytämme henkilötietosi koko sen ajan, kun käytät tuotteitasi ja palveluitasi, siihen asti kunnes kytket tuotteesi irti palvelimestamme lisättynä yhdellä vuodella. Tämän jälkeen joko poistamme henkilötietosi tai anonymisoimme/yhdistämme tiedot siten, että sinua ei voida enää tunnistaa henkilötietojesi perusteella.

Mikäli olet rekisteröitynyt VELUXin tiedotteita ja markkinointimateriaalia varten, säilytämme yhteystietosi kunnes lopetat VELUXin tietojen ja markkinointimateriaalien tilaamisen.

5) Rajoitukset

Tämä tietosuojaseloste kattaa tiedot, jotka VELUX on hankkinut tuotteidensa ja palveluidensa kautta. Jos käyttäjä käyttää muita smarthome-ohjausjärjestelmiä (esim. Apple Homekit) VELUXin tuotteiden ja palveluiden toimintojen suorittamiseen, nämä järjestelmät tai varusteet saattavat kerätä, käsitellä ja jakaa henkilötietoja, mistä VELUX ei ole vastuussa.. Varmista, että luet tällaisten kolmansien tarjoajien tietosuojaselosteet.

6) Oikeus tulla unohdetuksi ja pääsy henkilötietoihin

Tuotteiden ja palveluiden käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi pyytää hänen tilinsä sulkemista ja saada poistetuksi kaikki sellaiset henkilötiedot, joista hän on suoraan tunnistettavissa. Kun suoraan tunnistettavissa olevat henkilötiedot on poistettu, et ole enää tunnistettavissa epäsuoran henkilötiedon perusteella. Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä VELUXiin saadakseen yleiskatsauksen niistä häntä koskevista henkilötiedoista, joita VELUX säilyttää ja käsittelee sekä pyytää jäljennös näistä VELUXin säilyttämistä henkilötiedoista.

Lisäksi voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista esimerkiksi nimen vaihtumisen yhteydessä. Yllä oleviin pyyntöihin liittyen, ota meihin yhteyttä matkapuhelinsovelluksen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen active-support@velux.com.

Jos olet antanut suostumuksesi vastaanottaa VELUXin tiedotteita ja markkinointimateriaaleja, etkä halua enää vastaanottaa niitä, voit aina peruuttaa suostumuksesi tiedote- ja markkinointisähköpostien lopussa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli haluat valittaa VELUXin suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, voit osoittaa valituksesi seuraavalle taholle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto (the office of the Data Protection Ombudsman)

Osoite; Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 Helsinki

Puhelinnumero: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

7) Käyttäjät, kodit ja vieraat

Yhdellä tuotteiden ja palveluiden käyttäjällä voi olla useita koteja, jolloin sama tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin käyttäjän koteihin ja koko järjestelyyn.

Kodin käyttäjä voi lisäksi kutsua enintään 20 vierasta käyttämään tuotteita ja palveluita. Jälkimmäisessä tapauksessa vierastileihin sovelletaan samaa tietosuojaselostetta sekä tieto- ja käyttöperustaa kuin päätiliin.

8) Sovellettava laki

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietoihin, joiden perusteella yksilö on joko suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa.

VELUX ja VELUX-myyntiyritykset noudattavat Tietosuoja-asetusta, joka astuu voimaan 25. toukokuuta 2018, sekä kaikkia sovellettavia kulloinkin voimassa olevia kansallisia lakeja.

9) Palvelin

Henkilötiedot säilytetään Euroopan unionissa sijaitsevalla palvelimella. VELUX ohjeistaa palvelimesta vastaavaa tietojen käsittelijää ylläpitämään tarvittavia teknisiä ja turvallisuutta koskevia toimenpiteitä, jotta henkilötietosi ovat turvassa.

10) Päivitykset

Tuotteen käyttäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että tällä on ajantasaiset tiedot koskien tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen ajoittain läpi pitääksesi itsesi ajan tasalla.

11) Osapuolet

Tuotteiden ja palveluiden toimittajan (toimittajien) rooli on:

Rekisterinpitäjä: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Tanska - CVR-numero (yritystunnus) 46 91 14 15, on vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä.

Henkilötietojen käsittelijä 1: VELUX-myyntiyritykset, jotka VELUX omistaa 100-prosenttisesti. Kunkin maan VELUX-myyntiyritykset ovat vastuussa VELUX ACTIVE -tuotteiden myynnistä ja palveluista loppukäyttäjille siinä maassa, jossa ne sijaitsevat. Katso lista VELUX-myyntiyrityksistä tämän tietosuojaselosteen lopussa.

Henkilötietojen käsittelijä 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Ranska, yritystunnus 532501848, on vastuussa VELUX ACTIVE -tuotteiden kehittämisestä ja henkilötietojen siirtämisestä VELUXiin. VELUX ohjeistaa NETATMO SAS:ia ylläpitämään tarvittavia teknisiä ja turvallisuutta koskevia toimenpiteitä, jotta henkilötietosi ovat turvassa.

Katso liite 1 VELUXin tytäryhtiöistä.

12) Tietojen jakamista koskevat lakisääteiset vaatimukset

Emme jaa henkilötietoja minkään kolmannen yhtiön kanssa, lukuun ottamatta kohdassa 11 listattuja osapuolia. Emme missään tapauksessa myy henkilötietojasi.

Käytämme aika ajoin ulkopuolisia IT-konsultteja tuotteiden ja IT-järjestelmien huoltamista ja ylläpitämistä varten, mutta tällaisia ulkopuolisia IT-konsultteja koskee salassapitovelvoitteet sekä VELUXin asettamat ohjeistukset.

Olemme tietyissä tilanteissa lain nojalla tai oikeudellisten prosessien johdosta velvollisia jakamaan pyydettyjä tietoja sellaisten asiaankuuluvien lainsäädäntöelinten kanssa, jotka pyytävät pääsyä henkilötietoihin. Tämä tulee kyseeseen ainoastaan tiukkojen oikeudellisten edellytysten, kuten tuomioistuimen antaman määräyksen, täyttyessä ja noudatamme asianmukaista huolellisuutta henkilötietoja jakaessamme. Mikäli meidän täytyy jakaa henkilötietojasi yllä mainittujen tahojen kanssa, teemme parhaamme ilmoittaaksemme siitä sinulle etukäteen sähköpostitse tai muutoin, ellei tuomioistuin ole kieltänyt meitä tekemästä niin tai kun pyyntö tai oikeudellinen prosessi liittyy suoraan viranomaistutkimukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa varmistamme, että luovutettuja henkilötietojasi käsitellään luottamuksellisina.

13) Yhteydenotto

Voit ottaa meihin yhteyttä lisätietoja varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen active-support@velux.com.

14) Liite 1 - VELUX myyntiyritykset

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058