VELUX-konsernilta uusi yhteiskuntavastuuraportti

25.3.2014

VELUX-konsernin äskettäin julkaisema yhteiskuntavastuuraportti osoittaa yrityksen olevan kestävän kehityksen etulinjassa. Yrityksen työtapaturmaluvut ovat ainutlaatuisen alhaisia, ja lisäksi VELUX-kattoikkunoiden hiilijalanjälki on positiivinen.2


VELUX-konsernin yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2013 on juuri julkaistu. Mallikelpoista yritystä kohti -niminen raportti perustuu konsernin tavoitteeseen olla malliesimerkki, joka kehittää yhteiskuntaa hyödyttäviä tuotteita ja kohtelee asiakkaitaan, toimittajiaan, henkilöstöään ja osakkaitaan paremmin kuin useimmat muut yritykset.


Positiivisen hiilijalanjäljen kattoikkunat2

Vuonna 2013 VELUX-konserni julkisti ydintuotteistaan Pohjois-Eurooppaa koskevat elinkaariarviot. Arvioita analysoitaessa käy ilmi, että VELUX-kattoikkuna säästää elinkaarensa aikana enemmän hiilidioksidia2 kuin sen valmistamiseen ja hävittämiseen kuluu. Tämä johtuu ikkunan kautta saatavasta ilmaisesta aurinkolämmöstä, joka vähentää lämmitystarvetta talvisaikaan.

"Olemme aina pyrkineet tekemään tuotteita, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Koska rakennukset kuluttavat länsimaissa 40 prosenttia energiasta, meille on tärkeää voida tehdä tuotteita, jotka edistävät yhä terveellisempää ja kestävämpää rakennussuunnittelua. Elinkaarianalyysien perusteella hiilidioksidipäästöjä2 voidaan yhden kattoikkunamme avulla vähentää 400–500 kg sen elinkaaren aikana", VELUX-konsernin toimitusjohtaja Jørgen Tang-Jensen toteaa.


Vähän etenkin vakavia työtapaturmia

Uusi raportti on ilahduttavaa luettavaa muutenkin kuin kestävän kehityksen kannalta. Vuosi 2013 oli VELUX-konsernissa hyvä myös työtapaturmien saralla. Konsernissa sattui 2,4 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, ja työtapaturmasta johtuvia poissaoloja oli 0,3 tuntia tuhatta työtuntia kohden.

"Tämä on kaikkien aikojen paras tuloksemme työtapaturmien ja niistä aiheutuneiden poissaolojen suhteen. Raportti osoittaa, että tapaturmia paitsi sattui vähemmän, ne eivät myöskään olleet kovin vakavia. Olemme tästä tuloksesta erittäin iloisia ja ylpeitä. Henkilöstömme turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeä asia", toimitusjohtaja Tang-Jensen toteaa.
"Vaikka saavutimme työtapaturmissa kaikkien aikojen parhaan tuloksemme, emme kuitenkaan aivan päässeet KPI-tavoitteisiimme. Mutta työsuojelutyö jatkuu – kiinnitämme jatkuvasti ja joka päivä huomiota turvalliseen työskentelyyn etenkin tehtaissamme, jotta pääsemme pitkän aikavälin tavoitteeseemme, nollaan tapaturmaan."


Hiilidioksidipäästöt laskivat 19 %, mutta tavoitteesta jäätiin vielä2

Vuonna 2013 VELUX-konserni vähensi hiilidioksidipäästöjään2 19 prosenttia vuoden 2007 vertailulukuihin nähden. Suorituksella ei aivan olla sen tavoitteen vauhdissa, joka tähtää päästöjen puolittamiseen vuoteen 2020 mennessä.

"Hiilidioksidipäästöjen suhteen emme päässeet aivan niihin lukuihin, joita tavoittelimme, mutta pidämme kiinni vuoden 2020 tavoitteestamme.2 Pääsemme siihen jatkamalla energiatehokkuuden parantamista etenkin tehtaissamme", Jørgen Tang-Jensen vakuuttaa.


158 miljoonaa euroa takaisin yhteiseen hyvään

Vuonna 2013 VELUXin säätiöt, VILLUM FONDEN ja VELUX FONDEN, lahjoittivat kaikkiaan 158 miljoonaa euroa luonnontieteiden, ympäristön, yhteiskunnan, kulttuurin, humanististen tieteiden sekä gerontologia- ja oftalmologiatutkimuksen tukemiseen Euroopassa. VELUX-konsernin pääomistaja on VILLUM FONDEN.