Eurooppalaisten EN-standardien mukainen täydellinen savunpoistojärjestelmä

 • Avautuu 90°:n kulmaan 60 sekunnissa

 • Näyttää samalta kuin tavallinen VELUX-kattoikkuna (ilman tuulenohjainta)

 • Kaksin- tai kolminkertainen lasielementti

 • Vaivaton tuuletus nappia painamalla. Sadeanturi saatavana.

 • Täydellinen ohjausjärjestelmä yksittäisille ikkunoille ja ikkunaryhmille

Savunpoisto-kattoikkuna

Ikkunan malli:  Tuotekoodi:  Selitys:  EN-hyväksyntä: 
GGL ---- 306640 Puu, kolminkertainen lasitus EN 12101-2
GGU ---- 006640 Polyuretaani, kolminkertainen lasitus EN 12101-2

Tuulenohjaimella varustettu savunpoisto-kattoikkuna

Ikkunan malli:  Tuotekoodi:  Selitys:  EN-hyväksyntä: 
GGL ---- SD00402 Puu, kolminkertainen lasitus EN 12101-2
GGU ---- SD00402 Polyuretaani, kolminkertainen lasitus EN 12101-2

Täysautomaattinen
savunpoisto
järjestelmä kaikkiin kohteisiin

Tutustu tarkemmin 

Ohjausjärjestelmät lyhyesti –
mitä ne tekevät ja minne ne sopivat

Ohjausjärjestelmä KFX 210

Täydellinen ohjausjärjestelmä
enintään neljälle GGL/GGU-
savunpoisto-kattoikkunalle
tai yhdelle tasakaton
CSP-ikkunalle.
Sisältö: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Ohjausyksikkö KFC 210
 • 10 A
 • Ohjaa jopa neljää GGL/
  GGU-savunpoisto-
  kattoikkunaa tai yhtä tasakaton
  CSP-ikkunaa
  savunpoistokäytössä.
    Ohjausyksikkö KFC 220
 • 2 x 10 A
 • Ohjaa jopa kahdeksaa GGL/
  GGU-savunpoisto-
  kattoikkunaa tai kahta tasakaton
  CSP-ikkunaa
  savunpoistokäytössä.
    Lasilla suojattu hälytyspainike KFK 100 
 • Lasilla suojattu
  hälytyspainike
  savunpoiston
  käynnistämiseen.
    Tuuletuspainike KFK 200 
 • Seinäkytkin
  luonnollisen tuuletuksen
  kätevään hoitamiseen
  päivittäin.
     Savuilmaisin KFA 100 
 • Savuilmaisin
  tulipalon varhaiseen
  havaitsemiseen.
     Sadeanturi KLA 200
 • Sulkee ikkunan,
  jos tuuletustoimintoa
  käytettäessä alkaa sataa.
 • Ohitetaan tulipalon sattuessa.

Sopii kaikkialle, missä tarvitaan savunpoistoa.

Portaikot
Toimistot ja julkiset rakennukset

Tehtaat ja varastot

Savunpoisto tasakaton ikkunoihin

VELUXin valikoimiin kuuluvat myös tasakaton savunpoistoikkunat.
Linkin kautta saat lisätietoja.

Usein kysyttyä

Savunpoisto kaltevan katon ikkunoihin

Tutustu tarkemmin

Savunpoisto

 • EN 12101-2 on eurooppalainen savunpoistoluukkuja koskeva tuotestandardi.
 • Kaikkien savunpoistoluukkujen on eurooppalaisen tuotestandardin EN 12101-2 nojalla pitänyt olla CE-merkittyjä 1.9.2006 alkaen.
 • EN 12101-10 on tuotestandardi, joka koskee savun- ja lämmönpoistojärjestelmiä ja niiden virtalähteitä.
 • Kaikki VELUXin savunpoistoluukkujen virtalähteet täyttävät EN 12101-10 -standardin vaatimukset.
 • Savunpoistoluukuille on asetettu seuraavia hyväksymisperusteita:
  1. Luotettavuus Savunpoistoluukun on selviydyttävä luotettavasti tietystä määrästä toimintasyklejä
  2. Lumikuorma: Enimmäislumikuorma, jolla luukku toimii asianmukaisesti
  3. Alhainen ympäröivä lämpötila Huonetilan vähimmäislämpötila, jossa luukku toimii
  4. Tuulikuorma: Tuulen enimmäisimu, jonka luukku sietää ilman että tuuli haittaa sen toimintaa
  5. Lämpöaltistus: Lämpötila, jossa savunpoistoluukku pysyy toiminnassa 30 minuutin lämpöaltistuksen ajan
  6. Aerodynaaminen vapaa pinta-ala: Savunpoistoluukun tehokkuusvaatimus kaikissa tuulensuunnissa
  7. Sertifiointitestit on tehtävät hyväksytyssä sertifiointilaitoksessa.
 • Ikkunan ja savunpoistoluukun toiminta on testattava ja hyväksyttävä yhtenä yksikkönä.
 • Ilmoitetun sertifiointilaitoksen on myönnettävä hyväksyntä. 
 • Savunpoistoluukun on oltava CE-merkitty, ja hyväksynnän perustana olevien arvojen on ilmettävä tuotteesta.
 • Standardissa asetetaan vaatimukset kaltevien kattojen ja tasakattojen savunpoistoluukuille.
 • VELUX-savunpoistoikkunoilla on CE-merkintä, ja ne on testattu EN 12101-2 -standardin vaatimusten mukaisesti. 
 • Kaikki uudet VELUX-savunpoistoikkunat täyttävät aina kulloinkin voimassa olevien harmonisoitujen EN 12101 -sarjan savun- ja lämmönpoistostandardien vaatimukset standardin voimaantulon ajankohdasta alkaen.
 • Savunpoistoluukku ei voi saada CE-merkintää, jos sitä ei ole hyväksytty EN 12101-2 -tuotestandardin mukaisesti.
 • VELUX-savunpoistoikkunoiden mukana toimitetaan hyväksytyt arvot sisältävä vaatimustenmukaisuusvakuutus.
 • Tuulenohjaimella varustettu VELUX-savunpoistoikkuna, jos aerodynaamiselle vapaalle pinta-alalle on asetettu vaatimuksia

TAI:

 • VELUX-savunpoistoikkuna (ilman tuulenohjainta), jos geometriselle savunpoistopinta-alalle on asetettu vaatimuksia

JA:

 • VELUX-ohjausjärjestelmä enintään neljän savunpoistoikkunan samanaikaiseen hallintaan tai linkitys muihin VELUX KFC 210/220 -ohjausyksiköihin
 • Tai mikä tahansa savunpoiston ohjausjärjestelmä, joka on soveltuva ja hyväksytty käytettäväksi VELUX GGL/GGU -savunpoistoikkunoiden yhteydessä
 • VELUX-savunpoistoikkunoita on saatavana useissa VELUXin vakioko'oissa, joten niiden oikea mitoittaminen eri käyttökohteisiin onnistuu (paikallisen tarjonnan mukaan).
 • Valittavana on mäntypuinen pinta ja valkoiseksi maalattu polyuretaanipinta.
 • Keskisaranoinnin symmetrisyys 90°:n avauskulmassa tasoittaa tehokkuusvaihteluita – savun- ja lämmönpoisto keskisaranoidusta kattoikkunasta on tehokasta tuulen suunnasta riippumatta. Tämän vuoksi tuulianturia ei tarvita, ja yksikin VELUX-savunpoistoikkuna riittää usein kattamaan savunpoistotarpeen.
 • EN 12101-2 -tuotestandardin mukaan savunpoistoluukun tehokkuus on mitattava siihen eri suunnista kohdistuvalla tuulikuormalla.
 • Kyllä. VELUX-savunpoistoikkunat ovat läpäisseet EN 12101-2 -standardin mukaisen luotettavuustestin, mikä merkitsee sitä, että ikkunan toiminta-aika on yli 10 000 sykliä.
 • Mukavuustuuletusta varten ikkuna avautuu enintään 200 mm (suositus), jolloin se on myös EN 60335-2-103 -turvastandardin mukainen.
 • Keskiakseloidun ikkunan mukavuusominaisuudet ovat suotuisia, sillä mukavuustuuletusasennossa ikkunan puite tarjoaa suojaa sateelta, putoavilta lehdiltä ym.
 • VELUX-ohjausjärjestelmällä (KFX 210) voi käyttää enintään neljää savunpoistoikkunaa, mikä mahdollistaa 6–5 m2:n laajuisen geometrisen savunpoistoalueen tai lähes 3 m2:n laajuisen aerodynaamisen vapaan alueen.
 • Tarvittaessa järjestelmään voi liittää lisää ohjausyksiköitä (KFC 210/220) enintään 80:n VELUX-savunpoistoikkunan hallitsemista varten.
 • Ohjausjärjestelmä toimii integroidun varavirtajärjestelmän ansiosta 72 tunnin ajan sähkökatkon sattuessa.
 • VELUX-savunpoistoikkunan voi asentaa katolle, jonka kaltevuus on 15–90°. Erityisvaatimuksia saatetaan soveltaa 60–90°:n kattokulmiin. Tarkista paikalliset määräykset.
 • Helppoa ja nopeaa asennusta varten savunpoistojärjestelmän kompakti käyttöyksikkö on esiasennettu kattoikkunan puitteeseen. Se jää näkymättömiin ikkunan ollessa suljettuna.
 • Kaksi huomaamatonta kaasujousta on helppo asentaa ikkunaan vakaan ja nopean avautumisen takaamiseksi.
 • Tuulenohjain asennetaan tarvittaessa.
 • VELUX-savunpoistoikkunan käyttöyksikön voi vaihtaa, jos se on vioittunut.
 • Kyllä. VELUX-savunpoistojärjestelmää voi hallita myös ulkoisella hälytysjärjestelmällä.
 • KFC 210/220 -ohjausyksiköissä on moduuli, joka mahdollistaa liittämisen ulkoiseen hälytysjärjestelmään.
 • VELUX tarjoaa tukea myös järjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon sekä vuosihuoltoa (paikallisen tarjonnan mukaan).
 • VELUX-savunpoistojärjestelmä on erittäin joustava ja kustannustehokas ratkaisu, joka sopii mitä moninaisimpiin käyttökohteisiin kerrostalojen porraskäytävistä suuriin liikekiinteistöihin.
 • VELUX-savunpoistoratkaisut toimivat tehokkaasti kaikkien kattoikkunoiden yhteydessä. Ikkunoiden sijoittelussa katolle on lukemattomia vaihtoehtoja.
 • Tiedot ominaisuuksista on ilmoitettava tuotteissa itsessään sekä niiden mukana toimitettavassa CE-todistuksessa tai vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
 • CE-merkintä takaa ominaisuuksien helpon vertailtavuuden.
 • Tuotteet ovat EN 12101-2 -standardin mukaisia vain, kun niissä on standardin vaatimusten täyttymisestä kertova merkintä ja tuotteeseen on merkitty hyväksynnän perustana käytetyn standardin versionumero.
 • Tuulenohjaimia tulee käyttää, jos aerodynaamiselle vapaalle savunpoistopinta-alalle on asetettu vaatimuksia. Asiaan voivat vaikuttaa käyttökohde ja paikalliset määräykset.
 • VELUX-savunpoistoikkunaa ilman tuulenohjainta käytetään, jos ainoastaan geometriselle savunpoistopinta-alalle on asetettu lakisääteisiä vaatimuksia.
 • Savunpoistoikkunan voi asentaa katoille, joiden kaltevuus on 15–90°.
 • Tasakatoilla, joiden kaltevuus on 0–15°, ikkunoiden yhteyteen asennetaan tasakaton VELUX ECX -reunatuki tai VELUX CSP -savunpoistoikkuna.