Lämmöneristys
Matalaenerginen lasitus vähentää ikkunan kautta tapahtuvaa lämpöhäviötä ja parantaa asumismukavuutta.