Yhdyskäytävän lisääminen Apple Home -sovellukseen

VELUX-yhdyskäytävän käyttäminen yhdessä HomeKitin kanssa mahdollistaa VELUX-tuotteiden ohjaamisen napauttamalla Apple Home -sovellusta, pyytämällä Siriltä tai tekemällä tehtävät automaattisesti. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka yhdyskäytävä asennetaan pelkän Apple Home -sovelluksen avulla (käyttämättä VELUX ACTIVE sovellusta).

 Yhdyskäytävän asentaminen koostuu kolmesta vaiheesta:
Lisää ensin yhdyskäytävä Home-sovellukseen ja yhdistä se Wi-Fi-verkkoon. Lisää ensin yhdyskäytävä Apple Home -sovellukseen ja yhdistä se Wi-Fi-verkkoon. Muodosta seuraavaksi VELUX-tuotteista ja yhdyskäytävästä laiteparit. Muodosta lopuksi tunnistimista ja lähtökytkimistä laitepari yhdyskäytävän kanssa.

1. HomeKit-asetukset

Lisää yhdyskäytävä Home-sovellukseen toimimalla seuraavasti:  

 1. Yhdistä yhdyskäytävä sähköpistorasiaan mukana toimitetun virtajohdon avulla.
  Kun yhdyskäytävä käynnistyy, takaosan LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.

 2. Odota, kunnes LED-merkkivalo alkaa palaa valkoisena. Yhdyskäytävän voi nyt lisätä Apple Home -sovellukseen.  
  Jos valkoinen merkkivalo ei syty, pidä keskimmäistä asetuskuvakkeella merkittyä painiketta painettuna, kunnes LED-merkkivalo palaa valkoisena. 

 3. Lisää yhdyskäytävä Home-sovellukseen siirtymällä siihen. Valitse Add Accessory (Lisää laite) > skannaa kahdeksannumeroinen HomeKit-koodi yhdyskäytävän takaosasta. Yhdyskäytävän pitäisi näkyä Home-sovelluksessa automaattisesti.

 4. Anna yhdyskäytävän muodostaa yhteys samaan Wi-Fi-verkkoon, johon mobiililaitteesi on yhdistetty.

Huomaa: Jos yhdyskäytävän ohjelmisto ei ole ajan tasalla, yhdyskäytävä päivitetään automaattisesti, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu. Päivittämisen aikana LED-merkkivalo palaa vihreänä.
Siirry seuraavaan vaiheeseen vasta kun LED-merkkivalo palaa valkoisena.
 

2. Ikkunan, markiisin, rullasuojan ja verhon muodostaminen laitepariksi

Ikkunat, markiisit ja verhot sekä yhdyskäytävä muodostetaan laitepariksi vasta kun niitä ohjataan nykyisten VELUX-kauko-ohjainten avulla.

Jos ohjaat kaikkia tai joitakin tuotteita kaksisuuntaisella ohjaimella, joka antaa palautetta, tee jäljempänä kuvatun prosessin 2a toimet. 

Jos ohjaat tuotteitasi vain yksisuuntaisilla ohjaimilla, siirry kohtaan 2 b ja tee siinä kuvatut toimet.

 

2 a. Laiteparin muodostaminen kaksisuuntaisella kauko-ohjaimella


(KLR 200)
 
 1. Kaksisuuntaisen kauko-ohjaimen (KLR 200) valmisteleminen lähettämään tuotteiden tietojen kopion yhdyskäytävään:
  Käynnistä ohjain (oikeassa alakulmassa näkyy talokuvake) > valitse More (Lisää) > valitse New product (Uusi tuote) > valitse Copy control pad (Kopioi ohjauspainike) > valitse Next (Seuraava).
  Siirry seuraavaksi yhdyskäytävään.
(1) Lisää
(2) Uusi tuote
(3) Kopioi ohjauspainike
(4) Seuraava
(yhdyskäytävässä)

2. Yhdyskäytävän asettaminen tuotteiden tietojen vastaanottamistilaan: 
Paina lyhyesti (alle 2 sekuntia) yhdyskäytävän vasemmalla puolella näkyvää avainkuvakkeella merkittyä painiketta. Vastaava LED-merkkivalo välähtää useita kertoja vihreänä merkiksi siitä, että tuotteiden tiedot kopioidaan.

3. Odota, kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkkinä siitä, että uudet tuotteet on kopioitu. Kopioinnin onnistuminen näkyy myös kauko-ohjaimessa.
 
Tuotteittesi pitäisi näkyä Home-sovelluksessa automaattisesti pian tämän jälkeen.

 

2 b. Laiteparin muodostaminen yksisuuntaisella kauko-ohjaimella

(KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Valmistele tuotteet yhdyskäytävässä rekisteröimistä varten kauko-ohjaimen (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) avulla.
  Pidä kauko-ohjaimen kyljessä näkyviä asetuspainikkeita tai kauko-ohjaimen takaosassa näkyvää nollauspainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia, kunnes ikkunat, markiisit, rullasuojat tai verhot alkavat liikkua edestakaisin. Siirry seuraavaksi yhdyskäytävään.

(yhdyskäytävässä)

2. Yhdyskäytävän asetusten määrittäminen tuotteen rekisteröimistilassa:
Paina yhdyskäytävän keskimmäistä, asetuskuvakkeella merkittyä painiketta pitkään (noin 10 sekuntia), kunnes vastaava LED-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
 
3. Odota, kunnes LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkkinä siitä, että uudet tuotteet on kopioitu. Tuotteittesi pitäisi näkyä Apple Home -sovelluksessa automaattisesti pian tämän jälkeen.

3. Tunnistimen ja lähtökytkimen muodostaminen laitepariksi


Voit valmistella tunnistimet ja lähtöpainikkeet muodostettaviksi laitepariksi yhdyskäytävän kanssa toimimalla seuraavasti:
 1. Vie kaikki yhdyskäytävän kanssa laitepariksi yhdistettävät tunnistimet ja lähtökytkimet korkeintaan 1 metrin päähän yhdyskäytävästä.

 2. Avaa tunnistimien ja kytkinten kotelot pienellä litteäpäisellä ruuvimeisselillä. Aseta tuotteen molemmilla puolilla näkyviin aukkoihin ruuvimeisselin kärki. Avaa tuote nostamalla ruuvimeisseliä ylöspäin (kohti etuosaa). Siirry seuraavaksi yhdyskäytävään.
Huomaa: Jos paristot on jo asetettu paikoilleen, irrota ne kaikista tunnistimista ja lähtökytkimistä sekä odota 30 sekuntia ennen jatkamista.
(yhdyskäytävässä)

Valmistele tunnistimet ja lähtöpainikkeet muodostettaviksi laitepariksi yhdyskäytävän kanssa toimimalla seuraavasti: 

3. Aseta yhdyskäytävä tunnistimen/kytkimen rekisteröimistilaan:
Paina yhdyskäytävän keskimmäistä, asetuskuvakkeella merkittyä painiketta pitkään (noin 10 sekuntia), kunnes vastaava LED-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
Palaa nyt tunnistimien ja lähtökytkinten pariin.

4. Aseta paristot tunnistimiin ja lähtökytkimiin samanaikaisesti. Kunkin tuotteen LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, kunnes laitepari on muodostettu.

5. Odota, kunnes yhdyskäytävän takaosassa näkyvä LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta merkkinä siitä, että tuotteet on rekisteröity. Tuotteittesi pitäisi näkyä Home-sovelluksessa automaattisesti pian tämän jälkeen. Jos kaikki tunnistimet ja lähtökytkimet eivät näy Home-sovelluksessa, poista paristot tunnistamattomista tuotteista ja tee vaiheiden 3-5 toimet uudelleen.

6. Kokoa kaikki tunnistimet ja lähtökytkimet napsauttamalla etu- ja takaosat yhteen.
Vihje: Jos tuotteet on tarkoitus kiinnittää seinään ruuveilla, kiinnitä takaosa seinään ennen tuotteen kokoamista.

Täällä voit mukauttaa tunnistimien ja yhdyskäytävän kaltaisten VELUX-tuotteiden nimet sekä lisät ne huoneisiin, alueisiin ja automaatioihin.

Nyt voit aloittaa VELUX-tuotteen ohjaamisen Apple Home -sovelluksen tai Sirin avulla.