Oikeudellinen huomautus

VELUX ja VELUX-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä

Sivuston perustaja, omistaja ja ylläpitäjä on VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Tanskaan rekisteröity, Tanskan lain mukaan toimiva yritys. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa VELUXista sekä sen tuotteista ja palveluista.

Sivustoon sisältyvä aineisto

Siirtymällä tähän sivustoon olet pyytänyt VELUXia lähettämään aineistoa tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Annat VELUXille luvan siirtää tällaista tietoa VELUXin parhaaksi katsomassa muodossa ja tavalla. VELUXin siirtämä tieto voi sisältää tiedostoja, jotka saattavat tallentua tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, esimerkiksi evästeitä.

Siirtyessäsi tähän sivustoon, liikkuessasi siinä tai hyödyntäessäsi muuten sivuston sisältämää aineistoa mukaan lukien ohjelmistojen lataaminen sinun on suoritettava tarvittavat varotoimet sen varmistamiseksi, että käyttämäsi aineisto ei sisällä viruksia tai muuten haittaa tai vahingoita tietokoneesi tai -järjestelmäsi toimintaa, sekä varmistettava, että ladatut ohjelmistot ovat yhteensopivia ohjelmistojesi kanssa.

Sivuston sisältämän aineiston täydellisyys, paikkansapitävyys ja ajantasaisuus pyritään varmistamaan asianmukaisesti, mutta aineiston oikeellisuutta ei voida taata. Sen vuoksi mitään päätöksiä tai toimenpiteitä ei pidä tehdä tai jättää tekemättä aineiston perusteella. Ota aina yhteys paikalliseen VELUX-yhtiöön, josta saat tarvitsemasi avun ja tiedot.

Aineisto on VELUXin tai muiden tahojen omaisuutta. Aineiston osittainenkin jäljentäminen ja hyödyntäminen kaikin tavoin on kielletty muuta paitsi henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Aineiston jäljentämiseen tai käyttöön muuhun tarkoitukseen kuin normaalia internetselailua varten ei myönnetä lisenssejä.

Jos jäljennät osia aineistosta henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöäsi varten, sinun on jäljennetyn aineiston yhteydessä mainittava aineiston lähteenä VELUX linkittämällä se tähän sivustoon (http://www.VELUX.com) sekä lisättävä aineistoon tekijänoikeushuomautus "© 2005 VELUX Group".

Tekstit, valokuvat, videot, piirustukset, grafiikat, äänet, tiedot jne. voivat olla tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Tällöin ne ovat VELUXin omaisuutta tai VELUXilla on niiden käyttöön oikeuttava lisenssi.

Tavaramerkit ja muut merkit, mukaan lukien logot, sloganit jne., ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, joiden käyttöä varten VELUXilla on lisenssi.

Esitellyt tuotteet ja kuvatut tuotantomenetelmät voivat olla teollisoikeuksien suojan alaisia, esimerkiksi patentoituja tai niille on voitu hakea patenttia; niiden käyttöä varten VELUXilla on lisenssi.

Minkään mainittujen teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämiseen ei myönnetä lisenssejä. VELUX valvoo tarkoin teollis- ja tekijänoikeuksiensa kunnioittamista ja ryhtyy välittömiin vastatoimiin, jos niitä loukataan, esimerkiksi ilmoittamalla väärinkäytökset poliisille.

Sivuston kautta kerättävä aineisto

VELUX kerää sivuston kävijöistä muita kuin henkilötietojen luonteisia tietoja päivittääkseen ja parantaakseen sivustoa ja tarjotakseen sivuston kävijöille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sekä hyödyllisintä mahdollista aineistoa.

Henkilötietoja kerätään vain, jos käyttäjät luovuttavat niitä vapaaehtoisesti. Henkilötiedoiksi katsotaan käyttäjän nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, ja niitä käytetään ainoastaan niiden luovuttamisen yhteydessä yksilöityyn tarkoitukseen, ellet käyttäjänä erikseen ole antanut lupaa muuhun käyttöön.

VELUX käsittelee keräämiään henkilötietoja ja muita tietoja luottamuksellisesti eikä myy, vuokraa tai muulla tavoin saata niitä kolmansien osapuolten tietoon.

Kaikkea VELUXin tämän sivuston kautta saamaa aineistoa pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-henkilökohtaisena. VELUX voi jäljentää, käyttää, muuttaa ja hyödyntää tällaista aineistoa rajoituksetta, mukaan lukien tuotteita ja tuotantomenetelmiä koskevat ideat ja niihin liittyvä osaaminen.

VELUX käyttää antamiasi tietoja tekemiisi pyyntöihin vastaamiseksi. VELUX voi käyttää tietoja myös yhteyden ottamiseksi sinuun sekä tietojen ja päivitysten tarjoamiseksi ja tarjousten tekemiseksi sinulle. VELUX voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille sivuston ylläpitoon ja lainopillisten neuvojen pyytämiseen liittyvissä tarkoituksissa sekä lain edellyttämissä tilanteissa.

Linkit muihin sivustoihin

Jos siirryt toiseen sivustoon tähän sivustoon sisältyvän linkin kautta, poistut tästä sivustosta. Sivusto, johon siirryt, on riippumaton tästä sivustosta, eikä VELUX voi vaikuttaa siihen tai sen sisältöön.

Muiden sivustojen linkittäminen tähän sivustoon ei muodosta toista sivustoa koskevaa takuuta tai suositusta, ja VELUX irtisanoutuu nimenomaisesti vastaamasta mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita toisessa sivustossa vierailusta tai sen sisältämän aineiston käytöstä voi aiheutua, riippumatta kyseisen vahingon syystä sekä siitä, olisiko VELUX voinut ennakoida vahinkoja tai niiden riskiä ja poistaa siksi linkin kyseiseen sivustoon tai suorittaa muita varotoimenpiteitä.

Linkit tähän sivustoon

Jos toisessa sivustossa on tähän sivustoon johtava linkki, VELUX ei ole hyväksynyt tai ei suosittele linkkiä tai toisen sivuston sisältämää aineistoa, ellei erikseen muuta mainita, eikä VELUXilla ole mitään yhteyttä kyseisen sivuston omistajaan.

Oikeuspaikka

Suostut siihen, että sivustoa koskeviin kiistoihin sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä ja että sinun ja VELUXin väliset kiistat ratkaistaan yksinomaisesti tanskalaisissa yleisissä oikeusistuimissa.

Muut sivustoa koskevat oikeudelliset huomautukset

Sivuston tiettyihin osa-alueisiin voi liittyä erillisiä oikeudellisia huomautuksia, jotka täydentävät tätä yleistä oikeudellista huomautusta. Erityiset oikeudelliset huomautukset eivät rajoita tai muuta tämän oikeudellisen huomautuksen soveltamista.


© 2001, 2009, 2014 VELUX Group