Historiallisen vähän työtapaturmia

Toista vuotta peräkkäin saavutimme kaikkien aikojen alhaisimman työtapaturmien määrän: niitä sattui vuonna 2014 vain yksitoista, mikä vastaa 0,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työtunteja menetettiin tapaturmien vuoksi 0,2 tuhatta työtuntia kohden. Tulokset osoittavat, että tinkimättömällä keskittymisellämme turvallisuuteen on merkitystä − ja samaan malliin aiomme jatkaa.

Hiilidioksidipäästöt vähenivät 29 %2

Hiilidioksidipäästömme vähenivät2 vuoteen 2013 verrattuna, ja kokonaispäästömme ovat laskeneet 29 prosenttia vuoden 2007 vertailulukuihin nähden. Tavoitteemme on puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2020 mennessä.2 Tähän pääsemiseksi olemme käynnistäneet kaikissa Euroopan-toimipisteissämme – niin tehtaissa kuin myyntiyhtiöissä – energianhallintaohjelman.

VELUX-tuotteiden hiilijalanjälki on positiivinen2

Elinkaarianalyysi osoittaa, että VELUX-kattoikkunan koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on usein positiivinen.2 Tämä merkitsee sitä, että kattoikkunan käytön aikana vallitsevan passiivisen auringon säteilyn kokonaisläpäisyn vaikutus on suurempi kuin kattoikkunan tuotannon, jakelun, asennuksen ja kunnossapidon aikainen energiankulutus. Jos ikkunan yhteydessä käytetään VELUX-energiaverhoja, hiilidioksidia säästyy 36 prosenttia lisää.2

VELUX-SÄÄTIÖT

Osa VELUX-konsernin voitosta palautuu takaisin yhteiskunnalle VELUX-säätiöiden kautta. Ne tukevat tiedettä, ympäristönsuojelua, yhteiskuntaa ja kulttuuria eri puolilla maailmaa ja toimivat VELUX-konsernista riippumattomina. Vuonna 2014 VELUX-säätiöt perustivat KR-säätiön, jonka toiminta painottuu ympäristökysymyksiin. Se tukee kansainvälisiä ponnisteluja ilmaston ja talouden vuorovaikutuksen kehittämiseksi.